Κορυτσάς 9, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ανοιχτά : Δευτέρα – Παρασκευή , 8:00 – 17:00